doorzoek de site
 

Home


Edukaasje natoer & duorsumens - Pingo & Pet

Natoer & Duorsumens in Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel

Pingo & Pet verzorgt natuur, milieu en duurzaamheidseducatie voor het basisonderwijs in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Alle basisscholen in deze twee gemeenten kunnen gebruik maken van het aanbod UurNatuur. Dit aanbod bestaat uit geheel verzorgde excursies, gastlessen en natuur in de klas.

 

Samenwerking:

Op 30 maart 2016 zijn NME-Achtkarspelen en NME-Tytsjerksteradiel samen verder gegaan als één Natuur en Duurzaamheidscentrum met de naam Pingo & Pet. Het centrum is gevestigd in het bezoekerscentrum van It Fryske Gea in de Alde Feanen.

 

Pingo & Pet werkt ook nauw samen met NME-centrum De Klyster. UurNatuur is een gezamenlijk aanbod van de twee NME-centra en biedt u de mogelijkheid om geheel verzorgd en kant en klaar de 'natuur' in te gaan met uw groep. Lekker naar buiten in Noordoost Fryslân!

 

Vrijwilligers gezocht!

Educatief begeleiders zijn mensen met hart voor natuur en educatie, die UurNatuuractiviteiten van Pingo & Pet begeleiden.

Ze doen dit op basis van een vrijwilligerscontract. Dankzij deze mensen kunnen we de activiteiten professioneel en betaalbaar houden. Lees verder onder Educatief Begeleiders

 

“Door kinderen al op jonge leeftijd in contact te brengen met de natuur in de eigen leefomgeving, deze te ervaren en ervan te genieten, wordt mede de basis gelegd voor gezond en milieubewust gedrag. Bovendien worden de kinderen toegerust om duurzame keuzes te kunnen maken en uitgedaagd tot betrokken burgerschap!”

Ontdekken, verkennen en ervaren van je natuurlijke leefomgeving. Daar gaat het om bij Natuur- en Milieu Educatie
Ontdekken, verkennen en ervaren van je natuurlijke leefomgeving. Daar gaat het om bij Natuur- en Milieu Educatie