Samenwerkingen

It Fryske Gea

Hier is Pingo & Pet ondergebracht. It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân en heeft als doel de bescherming, het behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed.

Nationaal Park De Alde Feanen (It Fryske Gea)

Hier is Pingo & Pet gevestigd en vindt een aantal activiteiten plaats.

NME-centrum De Klyster

De Klyster is samenwerkingspartner en verzorgt arrangementen en lesmateriaal voor het onderwijs in Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel, op het gebied van Natuur en Duurzaamheid.