Samenwerkingen

It Fryske Gea

Hier is Pingo & Pet ondergebracht. It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân en heeft als doel de bescherming, het behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed.

Nationaal Park De Alde Feanen (It Fryske Gea)

Hier is Pingo & Pet gevestigd en vindt een aantal activiteiten plaats.

Noardlike Fryske Wâlden

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging in Noordoost-Fryslân en Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels.

Landschapsbeheer Friesland

Landschapsbeheer Friesland (LBF) werkt aan de kwaliteit van het Friese landschap. Dit doen ze samen met de inwoners van Fryslân. En met succes.

IVN

Samen met IVN ontwikkelen we nieuwe lessen, leskisten of projecten. Met hun projecten, activiteiten en IVN-afdelingen in het hele land, brengen zij voor jong en oud de natuur dichterbij.

NME-centrum De Naturij

NME de Naturij is het centrum voor natuur- en duurzaamheidseducatie voor de gemeenten Smallingerland, Heerenveen en omstreken. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met natuur. Dit kan binnen, maar in elk geval eenmaal per jaar ook buiten in de vorm van veldwerk.

NME-centrum De Klyster

De Klyster is samenwerkingspartner en verzorgt arrangementen en lesmateriaal voor het onderwijs in Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel, op het gebied van Natuur en Duurzaamheid.