doorzoek de site
 

Kennisbank


Zwerfafval

Als afval ergens belandt waar het niet thuishoort, noemen we dat zwerfafval. Het ligt dan op straat en in bermen, op openbare plaatsen, in groenperkjes en in de natuur. Behalve de ergernis die deze rommel oplevert, kost het opruimen ervan ook veel geld. In 2010 kostte het opruimen van de openbare ruimte in Nederland 250 miljoen euro.

 

In Nederland belandt naar schatting ruim 4 procent van het huishoudelijke restafval (zo'n 170 miljoen kilo) op straat in plaats van direct in de afvalcontainer. Zwerfafval bevat in verhouding veel verpakkingsmateriaal, zoals drankblikjes en snoepwikkels.

 

Onveiligheid

Zwerfafval is niet zozeer een milieuprobleem, omdat het afval uiteindelijk meestal opgeruimd wordt en zo op de afvalstapel belandt. Maar zwerfvuil geeft wel een gevoel van onveiligheid en verloedering, en de meeste Nederlanders storen zich er aan: bijna 70 procent ziet dagelijks zwerfafval om zich heen, en 50 procent vindt ons land ‘niet schoon’. Ons land is echter schoner dan we denken: klein zwerfafval (zoals kauwgom en peuken) is aanwezig op maar de helft van de plaatsen waar je zwerfafval kan verwachten (zoals stations, woonwijken en parkeerplaatsen); groter zwerfafval op bijna een derde van die plekken.

 

Plastic soep in wereldzeeën

Een speciale vorm van zwerfafval, die wél invloed op het milieu heeft, is het drijvende plastic in oceanen. Dat heet ook wel de plastic soep. Deze bestaat voor 13 procent uit plastic flessen, voor 9 procent uit plastic zakken en verder uit een mix van speelgoed, vislijnen en landbouwplastic. Zeevogels en andere zeedieren sterven door het plastic als ze erin verstrikt raken of het opeten. Als de dieren niet dood gaan van het eten van plastic, dan kunnen de chemicaliën die uit het plastic vrijkomen het hormonale systeem verstoren. Het is niet bekend of het ook gevaarlijk is als mensen deze chemicaliën via vis binnen krijgen.

 

Grootste vervuilers

Het meeste zwerfafval vindt u op parkeerplaatsen langs de snelweg en bij stations en openbaar vervoer haltes. Jongeren, verkeersdeelnemers en recreanten zijn de grootste vervuilers. Overigens is een groot deel van het zwerfafval het gevolg van onbewust gedrag en slordigheid.

(bron: Milieucentraal)

 

Himmelwike en snoeproutes

Samen met de gemeente organiseert NME-Achtkarspelen jaarlijks een himmelwike. Ook worden acties gehouden om met het voortgezet onderwijs snoeproutes en natuurgebieden schoon te maken. Bewustwording is hierbij een belangrijke boodschap.