doorzoek de site
 

Kennisbank


Zwaluwen

Er komen vier soorten zwaluwen voor in Achtkarspelen:

De eerste drie zijn familie, de laatste behoort tot een andere orde, maar heeft grotendeels  dezelfde kenmerken.

Zwaluwen hebben allemaal sikkelvormige vleugels en een gevorkte staart. Ze brengen veel tijd door in de lucht, waar ze al vliegend insecten vangen. Het zijn behendige vliegers. De gierzwaluw komt zelfs alleen op de grond om te broeden en doet verder alle activiteiten in de lucht, tot slapen aan toe.

 

Omdat zwaluwen insecteneters zijn, hebben ze een daarop aangepast klein spits snaveltje. `s Winters verblijven de zwaluwen in verschillende gebieden in Afrika. Omstreeks april komen de eerste zwaluwen weer in Nederland en zoeken dan hun nest van het voorgaande jaar weer op. Haal een zwaluwennest daarom `s winters niet weg.

 

Zwaluwen maken deel uit van de voedselketen en daarom is het belangrijk dat de zwaluwen niet verdwijnen uit Nederland. Zwaluwen eten namelijk duizenden insecten per dag; zo eet een grote kolonie oeverzwaluwen dagelijks enkele kilo’s muggen. En zwaluwen zelf worden weer door predatoren gegeten.

 

lees meer over zwaluwen in deze folder

 

Zwaluwen hebben steeds minder plaats om te nestelen. Daarom heeft de gemeente in Surhuisterveen een zwaluwtil geplaatst in de wijk Vierstromenland.

Toen er nog geen gebouwen stonden bestond het gebied uit weilanden. Dit bood een goed thuis voor allerlei weidevogels en de hoge bomen gaven extra nest- en schuilgelegenheid voor vogels die liever wat meer beschut zitten.

 

Door de komst van de wijk Vierstromenland, moesten veel vogels die al jaren in dat gebied leefden, gedwongen verhuizen.

Omdat de gemeente iets terug wilde doen voor de vogels, is het Zwaluwproject gestart. Hierbij ondernam de gemeente een aantal concrete stappen voor de vogels. De zwaluwtil biedt nestgelegenheid voor huis-, boeren- en eventueel gierzwaluwen en de omliggende omgeving is beplant met vogelvriendelijke beplanting. Er is bij deze beplanting rekening gehouden met de omliggende natuur. De waterberging is een goede plek voor allerlei wilde dieren, maar ook in het bijzonder voor zwaluwen. Deze vogels vangen namelijk veel insecten boven het water.

 

Niet alleen de gemeente werkt hard aan het vogelvriendelijk maken van Vierstromenland. Ook de bewoners van deze wijk werden betrokken bij het vogelvriendelijke beheer. Zo konden zij pakketten bestellen om hun tuin vogelvriendelijk te maken.

Rondom het project is een informatiebord geplaats en een lesproject voor het basisonderwijs.