doorzoek de site
 

Nieuws


Nieuws

7 januari

Zeven vleermuiskasten bewoond

In januari 2011 zijn in de gemeente Achtkarspelen 20 vleermuiskasten opgehangen. Afgelopen zomer werden 7 van die vleermuiskasten gebruikt door voornamelijk dwergvleermuizen (de kleinste vleermuizensoort)

 

Een vleermuis is een ware ongedierteverdelger, in zijn eentje eet een vleermuis per seizoen al snel 40.000 insecten. Dat is per kolonie ettelijke tientallen kilo’s aan muggen, motjes en ander vliegende gespuis! Zo kunnen de vleermuizen bijvoorbeeld ook behulpzaam zijn bij het onder controle houden van echt lastige insecten zoals de eikenprocessierups. Deze is nog steeds niet in de gemeente waargenomen, maar mocht hij komen dan zullen de vleermuizen de motten van deze soort zeker geen warm welkom geven.

 

Samenwerking

De vleermuiskasten zijn het resultaat van een bijzonder samenwerkingsverband. Zo komt het ontwerp bij het ‘Meldpunt voor vleermuizen en marters’ vandaan. De bouwpakketten zijn gemaakt door houtwerkplaats De Klamp. De kasten zijn in elkaar gezet door leerlingen van het Lauwerscollege en o.s.g. Singelland in het kader van maatschappelijke stage en ze zijn afgewerkt op de Kruidhof. Afgelopen zomer zijn de kasten door studenten van van Hall Larenstein geïnspecteerd als afstudeeropdracht.

 

Biodiversiteit

Plaagdieren, zoals bijvoorbeeld de eikenprocessierups, komen vaker voor in gebieden waar weinig variatie in beplanting is. Er is daar minder schuil- en voedselgelegenheid voor de natuurlijke vijanden zoals diverse vogelsoorten en vleermuizen. Achtkarspelen wil daarom vooral de biodiversiteit, waar dat kan, vergroten. Biodiversiteit krijg je bijvoorbeeld door gefaseerd te maaien en het maaisel af te voeren, waardoor er meer bloemen tussen het gras komen. Ook is het belangrijk dat er voldoende bosjes/struiken zijn. Uiteraard kunnen bewoners ook in hun eigen tuin meehelpen de biodiversiteit te vergroten. Een folder met tips kunt u vinden op de website van nme-achtkarspelen.nl

 

Locatie vleermuiskasten

Naast het vergroten van de biodiversiteit met beplanting of aangepast beheer, kun je de natuur ook een handje helpen door bijvoorbeeld vleermuiskasten en/of nestkasten voor vogels op te hangen. Om als gemeente alvast in te spelen op de komst van de eikenprocessierups, zijn de vleermuiskasten opgehangen in eikenlanen waar de rups op termijn is te verwachten.

 

De vleermuiskasten die afgelopen zomer bewoond werden: Muntsegroppe,  Spekloane, Wyldfjild, Legeloane, Skeanpaed, Egypte, Keurloane

Kast aan Egypte

terug naar nieuwsoverzicht
Speuren naar nieuws op een weidevogeldag...

Andere nieuwtjes