doorzoek de site
 

Nieuws


Nieuws

5 februari

Warme truiendag, Doe mee!

Het idee van de Warme Truiendag is simpel: trek een warme trui aan, zet de verwarming lager en bespaar 6% energie per graad (dus 6% minder CO2 uitstoot).

 

Maak van energie besparen een sport
Als je het jezelf aanwent om in plaats van de verwarming hoger te zetten, een warme trui aan te trekken, dan weet je algauw niet beter! Goed voor het klimaat en bovendien goed voor je portemonnee. Van het geld dat je jaarlijks uitspaart, kun je weer energiebesparende maatregelen treffen. Zo wordt energiebesparing een sport!

 

Wethouder Marten van der Veen geeft het goede voorbeeld!

Vrijdag 6 februari a.s. trekken de zes Noordoost Friese wethouders die duurzaamheid in de portefeuille hebben, een warme trui aan en zetten de verwarming lager. Hierdoor dragen zij hun steentje bij aan het besparen van energie op deze Warme Truiendag.

 

Speciale truien
De wethouders dragen vrijdag een speciale visserstrui van Waddenwol. ‘Visserstrui van waddenwol’ is een project van museum ’t Fiskershúske in Peasens Moddergat dat in het voorjaar van 2014 van start gegaan is. De aanleiding voor het breien en verkopen van deze visserstruien was een expositie in het museum over visserstruien die gedragen werden aan de Waddenzeekust. De (duurzame) wollen truien  worden hand gebreid door vrijwilligers en hebben een patroon zoals dat in de truien van vissers uit Moddergat en Wierum gedragen werd. De wol komt van schapen die op de zeedijk in Wierum en Moddergat lopen.

 

Greenchoice Warme Truiendag
De Greenchoice Warme Truiendag wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden. Dat is de dag waarop in 2005 de Kyoto-overeenkomst in werking trad. De bedoeling van het Kyoto protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen. De dag herinnert iedereen aan de afspraken van het verdrag: ook in Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

 

Energiebesparende maatregelen
In Nederland gaat maar liefst 30% van de energie in huishoudens op aan verwarming. Daarop is volgens Milieucentraal nog 25 tot 30% besparing te boeken.

Kijk eens op www.warmetruiendag.nl of op www.milieucentraal.nl wat je kunt doen en spreek met je huisgenoten een energiebesparingsdoelstelling af, bijvoorbeeld: we besparen 2% energie tussen de Warme Truiendag 2015 en de Warme Truiendag 2016.

De wethouder durft nu wel een sneeuwgevecht aan

terug naar nieuwsoverzicht
Speuren naar nieuws op een weidevogeldag...

Andere nieuwtjes