doorzoek de site
 

Lesmateriaal


Zoekkaart Nachtvlinders

Soort:veldwerkmateriaal
Doelgroep:groep 3-8, onderbouw VO, buitenschoolse opvang
Periode:april - september

Zoekkaart om overdag vliegende nachtvlinders te herkennen


terug naar overzicht lesmateriaal