doorzoek de site
 

Lesmateriaal


Zoekkaart Ganzen

Soort:veldwerkmateriaal
Doelgroep:groep 5-7, onderbouw VO, buitenschoolse opvang
Periode:hele jaar

Zoekkaart met de ganzensoorten die je in Nederland kunt treffen. Op deze kaart ook de codes om ganzen te kunnen volgen via SMS.


terug naar overzicht lesmateriaal