doorzoek de site
 

Nieuws


Nieuws

13 maart

Van Burkina Faso naar Twijzel

Gekraagde roodstaart verbindt leerlingen uit Burkina Faso en Friesland

Een hele week geen rekenen en taal maar les over trekvogels en in het bijzonder over de gekraagde roodstaart. Dat overkwam in oktober 2013 de leerlingen van basisschool ‘De Oanrin’ in het Friese Twijzel toen zij aan de slag gingen met het lespakket ‘De ongelooflijke reis’.

 

Van 10 tot 14 maart gaan de leerlingen van l’école Belemtisse in Ouagadougou in Burkina Faso met precies hetzelfde lespakket, maar dan in het Frans, aan de slag. Ook gaan ze op zoek naar de gekraagde roodstaart. Ze zijn dan nog net op tijd om hem uit te zwaaien.

De gekraagde roodstaart broedt in Europa maar overwintert namelijk in de Sahel, waaronder in Burkina Faso. De gekraagde roodstaart is daar nu druk bezig om zich om op te vetten voordat hij in de tweede helft van  maart aan de ongelooflijke reis begint op weg naar Nederland.

 

Scholenuitwisseling Burkina Faso en Nederland

Op woensdag 12  maart kregen de leerlingen uit Ouagadougou en Twijzel de kans om met elkaar in contact te komen. Om zo elkaars wereld en daarmee ook de wereld van de gekraagde roodstaart beter te leren kennen. Wat zijn de verschillen maar ook de overeenkomsten in hun leven? En wat kunnen zij elkaar vertellen over de gekraagde roodstaart, de trekvogel die tussen hen in heen en weer vliegt? En hoe kunnen zij er gemeenschappelijk voor zorgen dat de natuur en trekvogels als de gekraagde roodstaart beter beschermd worden in de toekomst.

 

Lespakket ‘De ongelooflijke reis’

De educatieve lessenserie ‘De ongelooflijke reis’ met opdrachten op het gebied van biologie, aardrijkskunde, taal en rekenen, is in opdracht van Vogelbescherming Nederland als onderdeel van het project Living on the Edge ontwikkeld door Marisa Stoffers. Kinderen leren alle intrigerende wetenswaardigheden over de trek van veel van ‘onze vogels’ naar Afrika.

Het lespakket start met algemene uitleg over het fenomeen de vogeltrek. Welke route nemen ze? Hoe vinden trekvogels eigenlijk de weg en welke gevaren komen zij onderweg tegen? Hoe houden ze die reis van duizenden kilometers vol? Vervolgens leren de leerlingen dat niet alle vogels dezelfde trekroute kiezen. En tenslotte lezen ze het dagboek van Douwe de gekraagde roodstaart en tekenen ze al lezend de ongelooflijke reis van deze kleine vogel in op een landkaart.

Vogelbescherming biedt het lespakket aan aan 101 basisscholen in de Noordelijke Friese Wouden waar ook Twijzel ligt. In dit typerende coulisselandschap broedt de gekraagde roodstaart namelijk graag. Reden te meer om dit landschap goed te beschermen en kinderen daar nu al bij te betrekken. Onze BirdLife partner Naturama in Burkina Faso zorgt ervoor dat het lesmateriaal ook daar onder basisscholen wordt verspreid.

 

De gekraagde roodstaart voor de webcam van Beleef de Lente

Vanaf 1 maart is ook Beleef de Lente weer begonnen, net als de juniorvariant Beleef de Lente Junior, speciaal voor scholen. Net als in 2013 zal de gekraagde roodstaart een van de soorten zijn die ook in 2014 voor de camera van Beleef de Lente verschijnt. In combinatie met het lespakket ‘De ongelooflijke reis’, dat via Beleef de Lente Junior wordt aangeboden, wordt het dus nog interessanter voor scholen door heel Nederland om deze trekvogel via de webcam te volgen. Het is aan te raden om in de tweede helft van april te beginnen met het lespakket omdat dan de eerste gekraagde roodstaarten in Nederland zullen aankomen en hopelijk ook voor de webcam van Beleef de Lente zullen verschijnen.

 

Het lesmateriaal wordt ook aangeboden via de website van Vogelbescherming Nederland www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/internationaal/living_on_the_edge/gekraagde_roodstaart

Vogelbescherming Nederland werkt bij dit project over de gekraagde roodstaart samen met ecologisch onderzoek- en adviesbureau Altenburg & Wymenga. Altenburg & Wymenga onderzoekt de omstandigheden van de gekraagde roodstaart tijdens de trek, gedurende de overwinteringsperiode en in het broedgebied en werkt samen met Vogelbescherming Nederland aan de verbetering van de leefgebieden.

skypen met Burkina Faso

terug naar nieuwsoverzicht
Speuren naar nieuws op een weidevogeldag...

Andere nieuwtjes