doorzoek de site
 

Ons aanbodGroep 7 en 8

EXCURSIE/VELDWERK/NAAR BUITEN

Op pad langs Dykswalen en Singels i.d Noardlike Fryske Walden

De Noardlike Fryske Wâlden tussen Dokkum en Drachten is een Nationaal Landschap. Het eeuwenoude coulisselandschap met elzensingels en houtwallen (dykswâlen) met daaronder (bramen)struiken is vrijwel intact gebleven. Dat maakt het uniek in heel Europa.

Samen met natuurorganisaties onderhouden ruim duizend betrokken boeren en particulieren het landschap door aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer te doen. Zij zijn aangesloten bij de vereniging Noardlike Fryske Wâlden.


Het kleinschalige coulisselandschap nodigt uit om verkend te worden en ook nog bekender te worden bij de eigen inwoners. Daarom nodigt de vereniging Noardlike Fryske Wâlden graag basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 uit om onder begeleiding het landschap te verkennen. Oud-boswachter Jacob Bijlsma neemt de kinderen mee het veld in langs de dykswâlen en elzensingels om van alles te ontdekken over de aanwezige flora en fauna. Daarnaast zullen de kinderen samen met een educatief begeleider door het uitvoeren van leuke opdrachten in het veld nieuwe dingen ontdekken! Is er nog tijd over, dan kan misschien samen met de boer nog even in de stal gekeken worden.

najaar
verder lezen
Deze activiteit is (voor dit jaar) voorbij. Je kunt je er niet meer voor opgeven.

Struintocht Nationaal Park De Alde Feanen

In het hart van Friesland ligt het ruim 2000 hectare grote laagveenmoeras De Alde Feanen. Een bijzonder natuurgebied met veel verschillende soorten planten en dieren.

 

Tijdens de struintocht zijn er altijd weer nieuwe natuurontdekkingen voor de kinderen. Zoals pootafdrukken van een ree, bijzondere waterdiertjes en roofvogels die overvliegen.

 

Ook gaan de kinderen, onder begeleiding van de gidsen, een aantal opdrachten in de natuur uitvoeren.

najaar - €1 per per kind
verder lezen
Deze activiteit is (voor dit jaar) voorbij. Je kunt je er niet meer voor opgeven.

GASTLES IN DE KLAS

Voorlezen Dag van de Duurzaamheid

Tijdens de kinderboekenweek vindt ook de landelijke Dag van de Duurzaamheid plaats.

Door Nederland zullen duizenden duurzame activiteiten plaatsvinden. Op het basisonderwijs wordt op 10-10-2018 een verhaal voorgelezen in het Fries of het Nederlands met als thema: 'vriendschap en bijen'.

 

Zoals de bijen en hommels voor elkaar zorgen en hun leven in het teken staat van het versterken van het volk, zo zou de mens zich ook in moeten zetten voor het verbeteren van de wereld, het zorgen voor elkaar en voor de natuur.

 

De NME-centra in Fryslân hebben samen met IVN speciaal voor alle scholen een verhaal voor de bovenbouw in het Fries laten schrijven door Janneke de Boer.

 

Wethouders en raadsleden komen bij een aantal scholen voorlezen. Geef de groep hier op, dan regelen wij een gast die komt voorlezen.

De scholen kunnen ook zelf een gast regelen of zelf voorlezen.

Na het voorlezen kunt u gebruik maken van de suggesties voor een klassengesprek.

 

Alle documenten kunt u hieronder vinden.

http://www.uurnatuur.nl/doc/skoalkamp-foar-sufferts.pdf

http://www.uurnatuur.nl/doc/schoolkamp-voor-sukkels.pdf

 

Voorafgaand kunt u het sprookje van Grimm 'De bijenkoningin', voorlezen (is bijgevoegd in de lesbrief).

najaar
verder lezenlesbrief
Je kunt je (nog niet) opgeven.

braakballen pluizen (gastles in de klas)

Het is weer tijd om te pluizen! Doet u mee met uw klas?

 

Een ervaren gids komt op school en geeft  een boeiende les over uilen. De gids weet alles van de kerkuil en haar soortgenoten en kan daar prachtig en beeldend over vertellen.
Er zijn allerlei voorwerpen mee om te laten zien, waaronder een grote uilenkast, een ûleboerd, opgezette kerkuilen en nog veel meer.

Tot slot gaat de gids met de klas braakballen pluizen. Deze gastles is een van de jaarlijks terugkomende activiteiten omdat alle kinderen hier zo van genieten.

 

PS Hebt u specifieke vragen over de tijd of inhoud? Neem dan contact met ons op.

najaar/winter - €40 per per groep