doorzoek de site
 

Ons aanbodGroep 7 en 8

Voorlezen Dag van de Duurzaamheid

najaar

EXCURSIE/VELDWERK/NAAR BUITEN

Op pad langs Dykswalen en Singels i.d Noardlike Fryske Walden

De Noardlike Fryske Wâlden tussen Dokkum en Drachten is een Nationaal Landschap. Het eeuwenoude coulisselandschap met elzensingels en houtwallen (dykswâlen) met daaronder (bramen)struiken is vrijwel intact gebleven. Dat maakt het uniek in heel Europa.

Samen met natuurorganisaties onderhouden ruim duizend betrokken boeren en particulieren het landschap door aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer te doen. Zij zijn aangesloten bij de vereniging Noardlike Fryske Wâlden.


Het kleinschalige coulisselandschap nodigt uit om verkend te worden en ook nog bekender te worden bij de eigen inwoners. Daarom nodigt de vereniging Noardlike Fryske Wâlden graag basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 uit om onder begeleiding het landschap te verkennen. Oud-boswachter Jacob Bijlsma neemt de kinderen mee het veld in langs de dykswâlen en elzensingels om van alles te ontdekken over de aanwezige flora en fauna. Daarnaast zullen de kinderen samen met een educatief begeleider door het uitvoeren van leuke opdrachten in het veld nieuwe dingen ontdekken! Is er nog tijd over, dan kan misschien samen met de boer nog even in de stal gekeken worden.

najaar
verder lezen
Deze activiteit is voor dit seizoen al volgeboekt. U kunt zich wel alvast aanmelden voor het volgende seizoen. Stuur ons dan een mailtje.

Struintocht Nationaal Park De Alde Feanen

In het hart van Friesland ligt het ruim 2000 hectare grote laagveenmoeras De Alde Feanen. Een bijzonder natuurgebied met veel verschillende soorten planten en dieren.

 

Tijdens de struintocht zijn er altijd weer nieuwe natuurontdekkingen voor de kinderen. Zoals pootafdrukken van een ree, bijzondere waterdiertjes en roofvogels die overvliegen.

 

Ook gaan de kinderen, onder begeleiding van de gidsen, een aantal opdrachten in de natuur uitvoeren.

najaar - €1 per per kind

GASTLES IN DE KLAS

braakballen pluizen (gastles in de klas)

Het is weer tijd om te pluizen! Doet u mee met uw klas?

 

Een ervaren gids komt op school en geeft  een boeiende les over uilen. De gids weet alles van de kerkuil en haar soortgenoten en kan daar prachtig en beeldend over vertellen.
Er zijn allerlei voorwerpen mee om te laten zien, waaronder een grote uilenkast, een ûleboerd, opgezette kerkuilen en nog veel meer.

Tot slot gaat de gids met de klas braakballen pluizen. Deze gastles is een van de jaarlijks terugkomende activiteiten omdat alle kinderen hier zo van genieten.

 

PS Hebt u specifieke vragen over de tijd of inhoud? Neem dan contact met ons op.

najaar/winter - €40 per per groep