doorzoek de site
 

Home


Risico's en regels

Algemene regels voor het deelnemen aan excursies

Het blijkt dat kinderen die veel in ‘risicovolle’ speelgebieden spelen, beter bewegen en beter risico’s inschatten dan hun leeftijdsgenoten, wat tot uiting komt in lager aantal ongevallen. Er is een positief verband aangetoond tussen het nemen van risico’s en het algemeen welbevinden en het leersucces van kinderen. Risico’s nemen is dus een deel van het leven. Bulten, kneuzingen, struikelen en vallen zijn onderdeel van het leerproces. Door vallen en opstaan wordt men immers wijs.

 

Dit betekent niet dat er geen regels gelden! Respectvol omgaan met je omgeving betekent dat je je aan 'natuurlijke' regels houdt:

 

Tijdens verblijf op (natuur)terreinen, speelterreinen en veldwerklocaties is het niet toegestaan om:

  • Radio’s of andere geluidsinstallaties hardop aan te hebben
  • Vernielingen aan te richten
  • Afval achter te laten op het terrein
  • Dieren te verstoren

Als gast dien je je te houden aan de regels van de terreineigenaar of beheerder. Hiermee blijft het natuurlijke karakter van het terrein behouden en blijft het voor iedereen leuk en veilig.

 

Ouders/verzorgers, of leerkrachten (onder schooltijd) blijven altijd aansprakelijk voor:

  • het beschadigen of kwijtraken van eigen of andermans persoonlijke eigendommen
  • het respectvol omgaan met elkaar, de omgeving en de educatief begeleiders

Pingo & Pet is geen eigenaar van deze gebieden en kan derhalve niet aansprakelijk gehouden worden voor schade of ongevallen.

 

Activiteiten van derden

Pingo & Pet organiseert zelf veel activiteiten, maar soms verwijzen we naar activiteiten van andere aanbieders. We kijken hierbij of het passend is binnen ons aanbod, maar we kunnen niet altijd bepalen of het inhoudelijk is wat u er van verwacht. We ontvangen graag van u feedback, zodat we ons aanbod kwalitatief hoog kunnen houden.

 
houd het terrein netjes

Ontdekkend leren

Kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om hun eigen uitdagingen te stellen, hun eigen grenzen te ontdekken en hun vaardigheden in hun eigen tempo te ontwikkelen. Het nemen van risico’s in het spel leert kinderen met het bekende te variëren en nieuwe, nog niet ontdekte ideeën uit te testen. Het is belangrijk dat kinderen beseffen dat de dingen die ze bereiken, door hun eigen wil en inzet tot stand zijn gekomen en hun eigen mogelijkheden reflecteren.