doorzoek de site
 

Nieuws


Nieuws

4 juni

Op aventoer by de boer!

Op Aventoer by boer Spriensma in Gerkesklooster en Boer Sikkema in Harkema

 

Woensdag 3 juni ging CBS De Claercamp uit Gerkesklooster op bezoek bij boer Klaas Spriensma. Het is echt iedere keer anders vertelt de begeleidster van het project: Nu met een bus op weidevogelsafari. Van dichtbij een jonge tureluur van 10 dgn oud en een jonge kievit. De kinderen en de juf waren vooral verrukt van de jonge poesjes. De boer liet ook een schedel zien van een ree. En ook tijdens de safari hebben we een ree gezien, waarschijnlijk met een jong.
 

Het bezoek van de kinderen maakt onderdeel uit van het educatieproject ‘Op Aventoer by de Boer’. Dit jaar is in Noordoost Fryslân de pilot gestart met 12 boeren en 12 scholen. Voor Achtkarspelen ging de CBS de Claercamp naar boer Spriensma in Gerkesklooster en OBS Maskelyn bracht vandaag een bezoek aan mts Sikkema in Harkema.

 

De kinderen brengen een bezoek aan boeren die zich naast hun dagelijkse werkzaamheden ook inzetten voor weidevogels.  Kinderen weten te weinig van weidevogels. De kinderen leren wie de Kening fan ‘e Greide is: de grutto. Maar ook over biodiversiteit en dat de weidevogels van een vochtig en gevarieerd weiland houden.

 

Zo was wethouder Jaap Hijma van Ferwerderadiel dinsdagochtend aanwezig bij boer Bakker uit Ginnum, om te zien hoe de kinderen op speelse wijze kennis maakten met de werkzaamheden van de boer en zijn dieren. De kalfjes en koeien, maar ook de jonge eendjes, de kerkuil, de boerenzwaluw, insecten. Daarnaast gingen ze, ondanks windkracht 8, op safari door het weiland op zoek naar weidevogels.

 

Op school hadden de kinderen de film: ‘Us greidefûgels lit se net fleane’ al bekeken. En nu het veld in: met een verrekijker vanuit de vogelkijkhut. De kinderen zagen dat een scholekster/strânljip haar jongen waarschuwde omdat er gevaar was. Ze zagen een scholekster nest met een nestbeschermer. Boer Bakker en gids Bertus van het NME-centrum vertelden welke vogels er allemaal nog meer waren: de skries/grutto en de tsjirk/tureluur. En dat de vogels houden van bloemen in het weiland omdat er dan veel insecten zijn. Maar ook dat het land vochtig moet zijn om de insecten uit de bodem te halen.

 

Maar ook op de boerderij was veel te zien en te doen: uilenballen uitpluizen van de kerkuil, insecten zoeken, koeien tellen, de stal opmeten, mest bestuderen en koeien observeren.

 

Op Aventoer by de Boer is een initiatief van de NME centra De Klyster, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Friese Milieu Federatie, Kening fan ‘e Greide, Provincie Fryslân, Landschapsbeheer, It Fryske Gea, Natuurmuseum Fryslân, IVN Fryslân, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Mar en Klif, en de deelnemende boeren.

Met een jong poesje bij boer Spriensma

terug naar nieuwsoverzicht
Speuren naar nieuws op een weidevogeldag...

Andere nieuwtjes