doorzoek de site
 

Nieuws


Nieuws

1 juli

Ondertekening gearwurking nme

Overeenkomst It Fryske Gea en gemeente Achtkarspelen over natuur- en milieueducatie

 

Op gearwurkingsskoalle de Waldiik in Boelenslaan sloten de gemeente Achtkarspelen en It Fryske Gea vandaag een bijzondere ‘gearwurkingsoerienkomst’. It Fryske Gea verzorgt de komende drie jaar de uitvoering van Natuur- en Milieueducatie (NME) voor het basisonderwijs in Achtkarspelen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het beleid.

 

Wethouder Max de Haan van de gemeente Achtkarspelen en directeur drs. Henk de Vries van It Fryske Gea ondertekenden in Boelenslaan de overeenkomst ‘Natuur- en Milieueducatie’ die ingaat per 1 augustus 2015 en geldt voor een periode van drie jaar. Met deze overeenkomst is een belangrijke stap gezet in de samenwerking op het gebied van NME in Noordoost Fryslân. De leerlingen van de Waldiik werden met dit warme weer getrakteerd op een ijsco.

 

NME-Achtkarspelen heeft de afgelopen jaren voor het onderwijs in Achtkarspelen arrangementen en lesmateriaal verzorgd op het gebied van Natuur en Duurzaamheid. In 2014 hebben de NME-centra in Noordoost Fryslân een intentieverklaring ondertekend om in 2 jaar tijd een samenwerkingsstructuur op te bouwen. Dit heeft inmiddels vorm gekregen in een gezamenlijk programma UurNatuur. Een jaarprogramma met veldwerkexcursies en natuur in de klas. Ieder jaar komt een milieuthema aan bod. Als uitvalsbasis voor de NME-coördinator is gekozen voor het bezoekerscentrum Nationaal Park de Alde Feanen te Earnewâld. NME-Tytsjerksteradiel (dat al enkele jaren op deze manier invulling krijgt) en NME-Achtkarspelen krijgen hierdoor een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie.

 

Voor de scholen in Achtkarspelen blijft veel hetzelfde: De NME-website (www.nme-achtkarspelen.nl) met het UurNatuuraanbod blijft bestaan. Dat geldt ook voor bestaande programma’s in Achtkarspelen, zoals in het Hossebos en De Kruidhof. En er worden ook nieuwe programma’s opgezet. Ook kan er beter gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van It Fryske Gea.

 

It Fryske Gea heeft naar aanleiding van de gearwurking een vacature uitgezet. Klik hier voor de vacature

Ondertekening op de Waldiik

terug naar nieuwsoverzicht
Speuren naar nieuws op een weidevogeldag...

Andere nieuwtjes