doorzoek de site
 

Kennisbank


Monumentale bomen

Een boom is een natuurgebiedje op zichzelf. Het is een zuurstoffabriek in werking. Een monumentale boom voorziet ruwweg 7 mensen van zuurstof. Ook allerlei planten en dieren vinden er een veilige plek. Zo zijn er alleen al 400 insecten soorten bekend die op een zomereik leven. Een extra reden dus om onze monumentale bomen te koesteren en te verwennen met goede groeiplaatsen.

 

Meestal gaat het om bomen van een hoge leeftijd, bijzondere schoonheids- of zeldzaamheidswaarde. Enkele voorwaarden daarvoor zijn :

  • Leeftijd moet minimaal 50 jaar zijn
  • De boom is onvervangbaar
  • De boom is zeldzaam door zijn vorm en soort
  • Boom moet in een goede conditie verkeren
  • Boom is zeldzaam door zijn vorm of hoogte
  • Ecologisch van grote waarde; biedt plaats aan zeldzame dier-plantensoorten
  • Cultuurhistorisch waardevol; bijvoorbeeld herdenkingsboom, bijzondere snoeivorm, markeringsboom


Bomen doen er vele mensengeneraties over voordat ze volgroeid zijn en grote afmetingen hebben bereikt. Alleen door een goede duurzame bescherming kunnen bomen oud worden. Volgroeide oude vitale bomen zijn daarmee een kostbaar bezit in onze gemeente.

 

Deze monumentale bomen hebben een beschermde status en worden voor een groot deel beheerd door de gemeente. Zo controleert zij de bomen twee keer per jaar op conditie, ziekten en plagen. Daarnaast geldt er een zware procedure voor het kappen van monumentale bomen. Het zijn beeldbepalende bomen waar veel mensen van genieten en die van grote betekenis zijn voor een gezonde leefomgeving.