doorzoek de site
 

Lesmateriaal


Milieubingo / Miljeu bingo

Soort:leskist
Onderwerp:milieu
Doelgroep:groep 7-8, onderbouw VO, buitenschoolse opvang
Periode:hele jaar

Kinderen vinden Bingo een leuk spel. Spelenderwijs komen de kinderen in contact met allerlei milieuonderwerpen.

In plaats van cijfers bij het 'orginele' bingospel, worden bij Milieu Bingo 48 namen van natuur- en milieuonderwerpen of daaraan gerelateerde voorwerpen genoemd.

De Bingo kan aanleiding zijn om over onderwerpen met de klas verder van gedachten te wisselen.

 

Bij de meeste bingo's gaat het om het winnen van prijzen. Doel van het Milieu Bingo is om even stil te staan bij natuur en milieu op onze planeet. Wie iets met prijzen wil, kan dat natuurlijk organiseren. Zorg wel voor milieuvriendelijke prijsjes.


terug naar overzicht lesmateriaal

Recensie

Een leuk spel om eens op een andere manier bezig te zijn met natuur en milieu. We hebben het spel op meerdere manieren gespeeld. De kinderen in onze groep 7-8 hebben er een erg leuke middag mee gehad.
Anneke Hettema (It Harspit, Ternaard)