doorzoek de site
 

NME-locaties


Mem Wedmanpaed

Het Mem Wedmanpaed is een laarzenpad, dwars door het Miedengebied, vlak onder Buitenpost.

Mieden zijn natte hooilandengebieden. Tussen Kootstertille, Twijzel en Buitenpost ligt een groot Miedengebied dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Meer dan 100.000 jaar geleden stroomde hier een smeltrivier met de naam de Oude Ried. Het natte miedengebied werd door boeren in cultuur gebracht en gebruikt als hooiland. Tegenwoordig is het gebied voor een groot deel in handen van Staatsbosbeheer die het gebied weer heeft ingericht als natuurgebied. In het miedengebied komen zeldzame planten en dieren voor en is in het broedseizoen niet toegankelijk op de paden na. Zo loopt bij Buitenpost het Mem Wedmanpaed door het gebied, bij Twijzel het laarzenpad langs Bootsma's poel en richting Twijzelerheide het pingopad.

Meer informatie over het Miedengebied vindt u hier.

 

Let op:

In het broedseizoen is het Miedengebied grotendeels niet toegankelijk.

Het Mem Wedmanpaed heeft verrassende plekjes

terug naar overzicht nme-locaties

Mem Wedmanpaed

Buitenpost

Wat kun je er doen?

wandelenfietsenonderzoekenwaterbomenbloemenvogels/kleine dierenvee