doorzoek de site
 

Kennisbank


Libellen

Moerassen, poelen, beken en vijvers: waterrijke natuur in al haar verscheidenheid is een belangrijk visitekaartje van Nederland. Niet alleen het Nederlandse landschap wordt er in grote mate door bepaald, maar ook een deel van onze flora en fauna. Zo is Nederland, ondanks haar kleine oppervlak, bijzonde rijk aan libellensoorten. Libellen zijn gebonden aan water van goede kwaliteit, maar stellen ook eisen aan de kwaliteit van oevers en aangrenzende terreinen. De libellenfauna van een natuurgebied is dus indicatief (aanwijzing) voor de kwaliteit van een nat natuurgebied in zijn geheel.

 

downloads:

libellen