doorzoek de site
 

Lesmateriaal


Water in de Peiling / Wetter yn de Peiling

Soort:leskist
Onderwerp:Grondwater, water
Doelgroep:groep 6-8, onderbouw VO
Periode:september - november

Nederland is sterk verbonden met water. Meestal gaat het daarbij om de strijd tegen te veel water: de angst voor overstromingen. Sinds de jaren tachtig kennen we in Nederland op veel plaatsen een nieuw probleem, namelijk te weinig water voor de natuur, ofwel verdroging.
Dit project behandelt de verdroging én de kwaliteit van ons grondwater.

Als afsluiting kun je een excursie maken naar het Bûtenfjild. Hier staat een educatieve grondwatermeter. De kinderen ontdekken wat de invloed is van de stand van grondwater voor de vegetatie. Veenmos en andere plantjes worden ontdekt in dit bijzondere natuurgebied waar de grondwaterstand heel hoog wordt gehouden.

Les 1: Grond en grondwater (3 proefjes)
Les 2: Hoe werkt een grondwatermeter (1 proefje)
Les 3: Excursie naar grondwatermeter.

Via De Klyster kan evt. een gids geregeld worden naar de educatieve grondwatermeter in het Bûrenfjild.


terug naar overzicht lesmateriaal

Recensie

De inhoud van de kist was weer picobello. Alles wat je nodig hebt zit in de kist en het ziet er heel verzorgd uit. Zo kun je heel gemakkelijk een aantal proeven doen. In het kader van ons project 'Natuur' heb ik er dankbaar gebruik van gemaakt.
Wietske de Boer (Koningin Julianaschool Kollum)