doorzoek de site
 

Lesmateriaal


Recensie

De leskist is zeer uitgebreid en is goed te gebruiken in kombinatie met braakballen pluizen. De kinderen maken kennis met vogels rond de boerderij: vogelzang, vogelgedrag, broed- en voedselgewoonten. Als suggestie staat in de map dat je , om de veldwerk opdrachten te doen ook prima een bezoek aan een een boerderij kunt brengen.
Heel mooi is de vitrine in de leskist met de vondsten uit een braakbal en de vitrine met vogelsnavels. Beide heel aanschouwelijk.
Heel nieuwsgierig zijn de insectenzuigers, waarmee je een klein insect in een potje kunt zuigen en daarna heel goed kunt bekijken, waarna je het insect ongedeerd weer vrij laat.
Ook kun je de plaatselijke vogelwacht betrekken bij de lessen over weidevogels en iets doen aan voorlichting nazorg.
Kortom: een heel interessante leskist met veel mogelijkheden.
Teije Jager (SBO de Twine gr.8)