doorzoek de site
 

Nieuws


Nieuws

21 september

Landschapsonderhoud jongeren

 

Het meerjarige educatieproject is vorige week gestart. De gemeente Smallingerland is dit jaar ook aangehaakt. Verdeeld over zes weken gaan 41 verschillende groepen kinderen aan de slag met het onderhoud van het coulisselandschap. Onder begeleiding van een gids van Landschapsbeheer Friesland, een educatief begeleider en de boer mogen ze onder andere elzensingels snoeien en zagen en krijgen ze creatieve opdrachten. Ook mogen ze een kijkje nemen in de melkveestal. Op school bereiden ze de veldwerkdag voor met een lespakket. Het onderhoud aan het landschap is noodzakelijk om de elzensingels en dykswâlen kwalitatief sterk en vol te houden. De leden van de Noardlike Fryske Wâlden zetten zich in voor 150 kilometer aan houtwallen en 1500 kilometer aan elzensingels.

Rottevalle

Op dinsdag 15 september was groep 7 en 8 van OBS Yn ‘e Mande uit Rottevalle op bezoek op het bedrijf van maatschap T. en H. van der Meulen in diezelfde plaats. Hier werden ze verwelkomd door melkveehouder Tjeerd van der Meulen, tevens bestuurslid van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Vervolgens kregen ze uitleg van gids Els Houwink van Natuur- en Milieucentrum De Naturij. Hierna splitsten de leerlingen zich op in drie groepen en mochten ze daadwerkelijk aan de slag met het snoeien en zagen van bomen en (bramen)struiken. Aan het eind van de veldwerkdag zongen de kinderen het lied ‘Allegear nei bûten’ voor de boer. In het najaar kunnen alle deelnemende scholen meedingen naar de Wâldpykbokaal, waarvoor ze verschillende opdrachten moeten uitvoeren.

Samenwerkende partijen

Het educatieproject is een initiatief van de samenwerkende partijen vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Landschapsbeheer Friesland, Natuur- en Milieucentrum De Naturij en Natuur- en Milieueducatiecentra Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en de Klyster. Financiers zijn de provincie Fryslân, NAM, Rabobank Drachten Friesland Oost, Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Smallingerland, Achtkarspelen en Kollumerland c.a.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met het bureau Noardlike Fryske Wâlden, (0511) 548596. www.noardlikefryskewalden.nl.

Leerlingen van OBS Yn ‘e Mande uit Rottevalle snoeien in het kader van een educatieproject een elzensingel op het land van Van der Meulen in hun woonplaats.

terug naar nieuwsoverzicht
Speuren naar nieuws op een weidevogeldag...

Andere nieuwtjes