doorzoek de site
 

NME-locaties


It Houtwiel

De Houtwiel was lange tijd een leeg en moeilijk toegankelijk moeras. Het land op de overgang van zandgronden en zeeklei aan de waddenkust was het domein van vissers, jagers en boeren. In de loop van de tijd zijn de meeste van deze moerasgebieden in Friesland ontgonnen, vooral voor de landbouw.

 

Dat lot is De Houtwiel bespaard gebleven. Het 220 hectare grote natuurgebied is een zeldzaam restant van rietmoeras en blauwgrasland. Een parel in de 'natte as' van natuurgebieden die van het Lauwersmeer naar het Grote Wielencomplex bij Leeuwarden loopt, en van daar via de Friese meren naar de kop van Overijssel en het IJsselmeer.

De Goddeloze Singel

Dit middeleeuwse kloosterpad, dat door bewaking en tolheffing een veilige handelsroute moest garanderen, loopt midden door de Houtwiel. Nu is het een wandelpad waar u zich nog een pelgrim kunt wanen. Het is deel van een vijf km lange wandelroute die Staatsbosbeheer in het gebied heeft uitgezet. Vanaf de parkeerplaats bij het Goddeloze Tolhuis onder Broeksterwoude voert de route door het moerasgebied en naar een heuvel met een schitterend uitzicht over De Houtwiel.

(bron: staatsbosbeheer)


terug naar overzicht nme-locaties

It Houtwiel

Schwarzenberglaan 7 - Broeksterwâld

Wat kun je er doen?

wandelenfietsenvissenwaterbomenvogels/kleine dierenvlinders/insecten