doorzoek de site
 

Kennisbank


Grondstoffen en afvalscheiding

Grondstoffen

Alles wat we gebruiken is ooit van een grondstof gemaakt.

Deze grondstoffen worden uit de natuur gehaald. Olie is bijvoorbeeld ontstaan uit organische resten in de bodem. Klei en zand zijn ontstaan doordat stenen verbrokkelen en slijten (verwering). Kalksteen is ontstaan door het afsterven en neerslaan van kalkskeletten van waterdieren. Dit zijn processen die onder bepaalde omstandigheden plaatsvinden en vaak

miljoenen jaren duren. Daarom is het belangrijk dat er zuinig met deze grondstofbronnen wordt omgegaan; anders raken ze sneller op dan dat er bijkomt.

Hout, wol, katoen en hennep daarentegen groeien relatief snel. Toch moet voor deze bronnen ook goed gezorgd worden. Bijvoorbeeld als gevolg van gronduitputting, overbegrazing en kaalkap kunnen ook deze hulpbronnen op raken.

 

Schadelijke stoffen

Sommige stoffen veroorzaken schade aan mensen of dieren als ze in het milieu terecht komen. Ook dat is een reden om afval te scheiden. Een blik verf of fles terpentine kan gaan lekken waardoor er oliehoudende stoffen in het grondwater komen. Een TL-buis kan breken, waardoor er kwikpoeder vrij komt. Kwik moet bij hogere temperatuur worden verbrand dan huisvuil. Als kwik in de vuilnisemmer terecht komt, dan wordt het bij een te lage temperatuur verbrand, waardoor er giftige gassen vrijkomen. Een andere reden om afval apart in te leveren is de veiligheid van de afvalophalers en -verwerkers.

 

Afvalscheiding

Afval = grondstof. Door ons afval te sorteren op grondstoffen, zijn deze grondstoffen daarna te recyclen. Maar afvalscheiden is niet altijd even makkelijk. Wanneer is iets chemisch afval? En moet dit metalen voorwerp in de oud ijzerbak of bij de overige metalen? Op de website van de gemeente is hier

informatie over te vinden op www.achtkarspelen.nl.

 

In Achtkarspelen houden we apart:

 • restafval (grijze bak, naar de scheidingsinstallatie op Ecopark de Wierde bij Heerenveen)
 • gft-afval (groene bak, wordt gecomposteerd)
 • papier (naar papierverwerker: eierdoosjes, verpakkingsmateriaal)
 • glas (glasbollen, deels op kleur, smelten voor nieuw glas)
 • kca (klein gevaarlijk afval, wordt veilig verwerkt)
 • grof afval (goede spullen kunnen nog naar kringloopwinkel)
 • grof groen afval (wordt versnipperd en daarna buiten gecomposteerd )
 • wit en bruingoed (koelkasten, tv’s, bijna alles waar een snoer aan zit wordt uit elkaar gehaald)
 • bouw- en sloopafval (wordt gescheiden, stenen worden vermalen en gebruikt bij aanleg van wegen, van hout wordt bijvoorbeeld weer meubelplaat gemaakt)
 • kleding (zakken, bakken, maatschappelijke instellingen zoals het Leger des Heils)

 

Plastic?

In veel gemeenten in Nederland is het de bedoeling dat de burger het plastic afval zelf gaat scheiden van het restafval, bijvoorbeeld thuis in aparte zakken of door het afval naar speciale inzamelbakken te brengen. Maar dit is in onze

gemeente niet het geval. Je blijft je afval gewoon in de restafval-container deponeren. Het afval wordt namelijk verwerkt door Omrin. In de scheidingsinstallatie

van Omrin wordt het huishoudelijk afval in verschillende stromen gescheiden. Door een uitbreiding van deze installatie is Omrin nu ook in staat om al het plastic afval uit het restafval te halen. Deze techniek heet nascheiding.

 

Reductie van afval

Als je iets maakt, maak je afval. Als je iets koopt, koop je afval. Wie wil meehelpen de hoeveelheid afval die wij dagelijks produceren een beetje terug te dringen, kan veel bereiken door

 • te letten op overbodige verpakkingsmaterialen; producten waarbij ieder koekje of snoepje apart verpakt is niet meer kopen.
 • steeds te kiezen voor het meest duurzame alternatief: een broodtrommeltje in plaats van een boterhamzakje, een (statiegeld)fles in plaats van een pak, een mok in plaats van plastic bekertjes.
 • spullen die kapot gaan te repareren.
 • zuinig te zijn op de spullen die je gebruikt.
 • van tevoren goed te bedenken of je hetgeen je koopt wel echt nodig hebt.
 • een neeja of neenee sticker op de brievenbus plakken, deze kunt u afhalen bij het gemeentehuis.

 

Lees hier meer over:

Recycling

De weg van het restafval