doorzoek de site
 

NME-locaties


Grikelân en Turkije

Jo kinne ek nei Grikelân en Turkije yn Fryslân. It leit tussen Aldtsjerk en Oentsjerk. It is in bosk mei moaie kuierpaden yn de buert fan âlde states. Eartiids waard hakhout foar de bakkers út dizze boskjes helle. Wy kinne hjir de natoer yn hjerstkleuren sjen, rûke.

 

Grikelân en Turkije

De eikenhouthakbosjes hebben veel paden en passen in de sfeer van de landgoederen in de Trynwâlden


De namen van deze natuurgebiedjes roepen altijd weer vragen op. Volgens de overlevering vond de familie Van Sminia het toepasselijke namen voor de bosjes. De familie heeft met de opbrengst van Griekse en Turkse staatsobligaties de bosjes laten aanleggen, oorspronkelijk voor het hakhout. Het zijn recreatiebosjes bij uitstek, die landschappelijk en cultuurhistorisch van belang zijn.

 

Aristocratische sferen
De Trynwâlden is de streek van aristocratische sferen. De Klinze, Heemstra­state en Staniastate zijn goede voor­­beel­den. Oorspronkelijk moesten de bosjes hakhout opleveren, maar die be­heers­vorm is verouderd geraakt. It Fryske Gea gaat nu anders om met Grikelân en Turkije. Het moeten opgaande bosjes worden, met op den duur hoge bomen en daaronder een gevarieerde struiklaag met veel hulst. De uitdaging is om er voor te zorgen dat genoeg licht de bosbodem kan bereiken, zodat er een kruidlaag wil groeien. Zo ontstaat een bos met drie etages: een kruidlaag, struweel en bomen.

 

Met het Kaetsjemuoisbosk gaat It Fryske Gea anders om. Hier wordt nog altijd het beheer van hakhoutbos gevoerd. Ieder jaar wordt een vijftiende deel van het bosje gekapt. Na vijftien jaar is de cyclus dus rond.

(bron: it fryske gea)


terug naar overzicht nme-locaties

Grikelân en Turkije

oentsjerk

Wat kun je er doen?

wandelenfietsenonderzoekenwaterbomenbloemen