doorzoek de site
 

NME-locaties


Friesch Dagbladbosje

Net boven de spoorlijn ligt het Friesch Dagbladbosje. Het is in 2003 aangeplant door lezers van deze krant. Het bosje wordt doorkruisd door een fietspad met de naam Poelepaad. Het loopt vanaf Egypte (nabij de Lauwersmeerweg) door het bos ten zuiden van Veenklooster tot aan Egypte (nabij Kollumerzwaag) te Buitenpost.

Middenin ligt een pingoruïne uit de ijstijd. De pingoruine vormde jarenlang de oorsprong van het riviertje de Swadde. De pingoruïne ligt op de zuidwestelijke hoek van het landgoed Fogelsanghstate. In 2005 is de pingoruine gerestaureerd en uitgebaggerd.

 

Nu is het een mooi recreatieterrein dat goed per fiets bereikbaar is.

Pingo

terug naar overzicht nme-locaties

Friesch Dagbladbosje

Poelepaad

Wat kun je er doen?

wandelenfietsenvissenonderzoekenwaterbomenvogels/kleine dierenvlinders/insecten