doorzoek de site
 

Kennisbank


Dagvlinders

Vlinders spreken erg tot de verbeelding met hun mooie tere, soms felgekleurde vleugels. Ze spelen ook een belangrijke rol in de bestuiving van allerlei bloemen.

Vlinders geven ook aan of het goed gaat met de natuur: Als een soort op een bepaalde plek voorkomt, dan kan dat een teken zijn dat het daar goed gaat. Andersom kan het verdwijnen van een soort aangeven dat het niet goed gaat met de natuur. Ook zijn de rupsen gebonden aan bepaalde planten als voedselplant, zodat het voorkomen van een soort vlinder ook iets zegt over het voorkomen van een plant.
 

In Nederland komen ruim 2000 soorten vlinders voor, maar dat zijn bijna allemaal nachtvlinders. Hoewel iedereen bij het woord ‘vlinder’ vooral aan de kleurige dagvlinders denkt, zijn maar 53 van deze 2000 Nederlandse vlindersoorten dagvlinders!

 

De gemeente achtkarspelen houdt rekening met vlinders door ecologisch maaibeheer en het aanplanten en zaaien van waardplanten en nectarplanten. In de groengordel in Buitenpost is een informatiebord over vlinders te vinden.

 

Meer informatie over vlinders kunt u vinden op:

 

www.vlinderambassade.nl

www.vlinderstichting.nl

www.vlindernet.nl