doorzoek de site
 

Nieuws


Nieuws

8 april

Bomen planten in Surhuizum

Leerlingen van groep 5/6 van de Johannes Looyengaskoalle hebben bomen geplant langs het hek van het hertenkamp in Surhuizum. Het beplantingsplan kwam voort uit een samenwerking tussen Plaatselijk Belang, Stek en Streek en de gemeente Achtkarspelen.

 

NME-Achtkarspelen heeft een boomplantdag georganiseerd. Samen met de rayonbeheerder groen is een gastles gegeven over het landschap en de inpassing van de bomen. Ook kregen de kinderen uitleg over het bomenpaspoort en opdracht om een wensenblaadje te maken voor hun boom.

 

Wethouder Marten van der Veen heette de kinderen van harte welkom en heeft samen met Tseard Veenstra van plaatselijk belang Surhuizum de eerste boom geplant. Daarna mochten de kinderen zelf in tweetallen bomen planten. Er is fanatiek gegraven, geplant en weer dichtgeschept. Als de boom stond mocht het wensenblaadje worden opgehangen.

 

In totaal werden er 17 elzen en wilgen geplant. Er is gekozen voor Elzen en Wilgen omdat deze in het landschap van de Noardlike Fryske Walden thuishoren.

Toen alle bomen stonden kregen de leerlingen een appeltje voor de dorst en werd het bomenpaspoort verder ingevuld.

 

Als aandenken kreeg de school een bomenposter met Nederlandse en Fryske nammen. Om nog eens te bekijken wat er allemaal leeft in, op en onder de bomen kreeg de school ook nog een boekenpakket met ontdekboeken.

 

Al met al een zeer geslaagde ochtend!

wethouder plant eerste boom

terug naar nieuwsoverzicht
Speuren naar nieuws op een weidevogeldag...

Andere nieuwtjes